Prof. Tomáš Hanuš v časopise AMReview, 10.11.2017

10.11.2017

Fúzní biopsie prostaty značně zeefktivní diagnostiku karcinomu

Více než 63 tisíc českých mužů se potýká s nádorem prostaty, standardní biopsie je v diagnostice velmi neprůkazná, průlom nabízí nová metoda, ...

popisuje v článku časopisu AMReview z 10.11.2017 Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.