Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Prof. MUDr. Jan Breza, DrSc. slaví jubileum

13.1.2018

Dr.h.c. Prof. MUDr. Jan Breza, DrSc, MHA slaví jubileum.

13. ledna 2018 se významného životního jubilea dožívá přednosta Urologické kliniky LF UK SZU a UNB v Bratislavě

Prof. MUDr. Jan Breza, DrSc, MHA, popřední představitel slovenské a evropské urologie, vědec a vysokoškolský pedagog.

Blahopřejeme.

 

Urologická klinika LF UK SZU a UNB v Bratislavě

http://www.unb.sk/urologicka-klinika-lf-uk-szu-a-unb/