Prof. MUDr. Jan Breza, DrSc. slaví jubileum

13.1.2018

Dr.h.c. Prof. MUDr. Jan Breza, DrSc, MHA slaví jubileum.

13. ledna 2018 se významného životního jubilea dožívá přednosta Urologické kliniky LF UK SZU a UNB v Bratislavě

Prof. MUDr. Jan Breza, DrSc, MHA, popřední představitel slovenské a evropské urologie, vědec a vysokoškolský pedagog.

Blahopřejeme.

 

Urologická klinika LF UK SZU a UNB v Bratislavě

http://www.unb.sk/urologicka-klinika-lf-uk-szu-a-unb/