Inkontinence - úvod v časopise Helios

1.5.2013

Vážení přátelé, nechtěný únik moči, takzvaná inkontinence, postihuje v různé míře všechny skupiny obyvatel bez rozdílu věku a pohlaví. Pacient by se měl dozvědět, že není s tímto problémem sám...

Autor Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc, přednosta Urologické kliniky VFN a 1.LU UK v Praze