Inkontinence - noční můra společnosti, ZaM 6/2017

19.6.2017

Inkontinence – noční můra společnosti

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a prezident Incofora,

v článku v periodiku Zdravotnictví a medicína 6/2017

 

Únik moči má nejen psychologické, ale rovněž sociální, ekonomické a právní konotace. Lidé stárnou a umírají daleko pomaleji, a proto se inkontinence bude týkat stále více
pacientů. Partnerem tradiční akce, kterou každoročně pořádá spolek Incoforum, byla divize Medical Services vydavatelského domu Mladá fronta.

Demografická situace Evropanů je jasně a zřetelně předvídatelná. Populace stárne, a zároveň se dožíváme vyššího věku, což jsou předpoklady pro polymorbiditu. Češi totiž
umírají v průměrném věku 85 let. „Patříme mezi země, kde je jedna z největších incidencí karcinomu prostaty. Výskyt zhoubného nádoru prostaty obecně celosvětově
stoupá,“ upozornil na hlavní příčinu urologických obtíží u mužů prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a prezident Incofora.