Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Životní jubileum profesora Tomáše Hanuše

30.6.2016

Přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK oslavil své životní jubileum se svými spolupracovníky z Urologické kliniky.