Životní jubileum MUD. Romana Zachovala

28.5.2017

pan docent MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

Pedagog  z týmu naší kliniky, pan docent MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA , oslavil 28. května 2017  životní jubileum.

Upřímně blahopřejeme, děkujeme za jeho pedagogickou a vědeckou činnost v rámci 1. LF UK a přejeme pevné zdraví a mnoho dalších úspěchů.

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
přednosta Urologické kliniky VFN  a 1. LF UK v Praze

Více:  

http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/osobni-zpravy/zivotni-jubileum-doc-mudr-romana-zachovala-ph-d-mba/