Workshop: Endoskopická terapie urolitiázy

1.8.2016

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

ve spolupráci se společností Olympus Czech Group

si Vás dovoluje pozvat
 

na Workshop Endoskopická terapie urolitiázy

 

8. září 2016

v Praze, Olympus CG, Evropská 16

 

Odborný garant: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU, MUDr. Jana Horáková

 

Po letech relativní stagnace v terapii urolitiázy dochází nyní ke změnám, a to zejména k jednoznačnému posunu od extrakorporální litotrypse k využití endoskopických metod.

 

Proč tomu tak je?

Vývoj techniky ESWL stagnuje, oproti tomu však v endoskopii dochází ke zmenšování přístrojů a významnému rozvoji zobrazovacích a dezintegračních metod.

Toto spolu se širokou nabídkou nového spotřebního materiálu dostává endoskopické metody – i přes jejich invazivitu – do popředí v terapii urolitiázy.

 

Pro získání zkušeností s ureteroskopickými metodami nabízíme možnost praktického tréninku, a to nejen na umělých modelech, ale i na animálním modelu, který značně odpovídá realitě. Doufáme, že kurz bude užitečný zejména pro rezidenty v urologii.

8.30 – 8.45 zahájení workshopu

8.45 – 14.00 Hands-on training

Semirigidní ureteroskopie

Flexibilní ureteroskopie

Perkutánní dezintegrace litiázy

14.00 – 14.20 Diskuze, závěr

 

Přihlašování na kurz: www.ACVZ.cz

 

Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK. Účast je ohodnocena 6 kredity.

 

 

 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

tel.: 224 961 111

IČ: 00216208

DIČ: 00216208