Workshop: Endoskopická terapie urolitiázy 9.3.2017

9.3.2017

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

ve spolupráci se společností Olympus Czech Group

si Vás dovoluje pozvat na
 

Workshop Endoskopická terapie urolitiázy

 

9. března 2017

v Praze, Olympus CG, Evropská 16

 

Odborný garant: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU, MUDr. Vladimír Vobořil

Po letech relativní stagnace v terapii urolitiázy dochází nyní ke změnám, a to zejména k jednoznačnému posunu od extrakorporální litotrypse k využití endoskopických metod. Proč tomu tak je?

Vývoj techniky ESWL stagnuje, oproti tomu však v endoskopii dochází ke zmenšování přístrojů a významnému rozvoji zobrazovacích a dezintegračních metod. Toto spolu se širokou nabídkou nového spotřebního materiálu dostává endoskopické metody – i přes jejich invazivitu – do popředí v terapii urolitiázy.

Pro získání zkušeností s ureteroskopickými metodami nabízíme možnost praktického tréninku, a to nejen na umělých modelech, ale i na animálním modelu, který značně odpovídá realitě. Doufáme, že kurz bude užitečný zejména pro rezidenty v urologii.

 

Program:

08:30–08:45 Zahájení workshopu

08:45–14:00 Hands-on training – Semirigidní ureteroskopie – Flexibilní ureteroskopie – Perkutánní dezintegrace litiázy

14:00–14:20 Diskuze, závěr

 

Registrace: Přihlášení je možné na webových stránkách www.ACVZ.cz . Informace získáte na e-mailové adrese eva.svobodova@lf1.cuni.cz