Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vzdělávací programy

V přílohách naleznete vzdělávací program UROLOGIE a nástavbový program DĚTSKÁ UROLOGIE