Vyjímečná videokonference ESPU EC 1.11.2019

1.11.2019

                Zpráva o vvjímečné akci na Urologické klinice VFN a 1. LF UK

       Marcel Drlík

 

1.11.2019 proběhla na Urologické klinice VFN a 1. LF UK videokonference o diagnostice a léčbě varikokély u adolescentů. Šlo o online vzdělávací aktivitu, pořádanou Výborem pro vzdělávání Evropské společnosti pro dětskou urologii (ESPU EC).  Urologická klinika se tak stala teprve pátým dětsko-urologickým pracovištěm na světě, které bylo osloveno ke spolupráci. Tato videokonference je vždy organizována jako setkání jednoho zástupce ESPU EC (zde MUDr. Marcel Drlík FEAPU z Urologické kliniky jako moderátor) s mezinárodně uznávaným odborníkem na zvolené téma. Hostem videokonference byl doc. Radim Kočvara, CSc., FEAPU, vedoucí lékař oddělení dětské urologie Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, autor řady publikací o tomto onemocnění. Videokonference trvala hodinu, bylo do ní zapojeno přes 60 účastníků z řady zemí, první polovinu představovala přednáška charakteru „state of the art“, druhá poloviny byla vyplněna bohatou diskuzí. Pro členy ESPU je přednáška i s diskuzí nadále dostupná na stránkách:

https://www.espu-learn.com/webinars