Unikátní operace na Urologické klinice VFN a 1. LF UK

10.9.2014

Včera (9. září 2014) resp. dnes (konec operace 10.9 v 6.30 hodin ráno) byla  na Urologické klinice VFN a 1. LF UK provedena přes 20 (dvacet!) hodin trvající unikátní rekonstrukční a plastická operace u 17-ti letého pacienta s komplikovanou vrozenou vývojovou vadou urogenitálního ústrojí. Operaci provedl s týmem lékařů z Urologické kliniky hlavní operatér  doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc - zástupce přednosty a vedoucí lékař  dětského oddělení Urologické kliniky, ve spolupráci s plastickým chirurgem as. MUDr. Staňkovou, CSc. z I.chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK. 
 
Náročná operace proběhla bez komplikací, stav pacienta je uspokojivý.  
 
Jako přednosta Urologické kliniky tímto vyjadřuji kolegovi doc.Kočvarovi a celému operačnímu týmu včetně sálových sester a týmu anesteziologů - intenzivistů velké uznání a poděkování za nadstandardní profesní i lidský výkon jak již ve fázi příprav pacienta k operaci tak ve fázi mnohahodinového  náročného  chirurgického výkonu.
Děkuji. 
 
S úctou a gratulací celému realizačnímu týmu
prof. Tomáš Hanuš, přednosta Urol.kliniky