Štědroranní vizita 24.12.2018

24.12.2018

 Vážené kolegyně a kolegové, i letos proběhne na naší klinice tradiční Štědroranní vizita, k níž vás všechny tímto zvu.   

 

                                                                    POZVÁNKA

                                                                       na

           Štědroranní vizitu, která začne 24. prosince 2018 v 8.30 v klubovně v 5. patře.

                                                    Všichni jste srdečně zváni.

 

                                                           Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

                                        přednosta Urologické kliniky VFN  a 1. LF UK v Praze