Smuteční oznámení o úmrtí doc.MUDr. Miroslava Hanuše, CSc.

26.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové,

oznamuji vám, že  dne 22. ledna 2015 zemřel doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc., přednosta urologické kliniky VFN a 1. LF UKa Katedry urologie IPVZ  v letech 1990 - 1992, předseda SAU, emeritní předseda České urologické společnosti ČLS JEP a laureát ceny Eduarda Hradce.

 Česká urologie v něm ztrácí  významného odborníka.

Čest jeho památce!

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
přednosta Urologické kliniky  VFN a 1. LF UK  a vedoucí Katedry urologie IPVZ