Seznam odborné literatury s Impact faktorem

19.2.2016

Seznam odborné literatury publikované lékaři z Urologické  kliniky 1. LF a VFN   v roce  2015 naleznete v přiloženém dokumentu.