Seminář Urologické kliniky - Robotická chirurgie v urologii

14.5.2015

Dovolujeme si Vás informovat o průběhu klinického semináře Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

                                               Robotická chirurgie v urologii

Klinický seminář se uskutečnil

ve čtvrtek 14. května 2015 v 15.30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro