Seminář Urologické kliniky - Karcinom penisu – možnosti multioborové spolupráce

3.9.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Karcinom penisu – možnosti multioborové spolupráce

 

Klinický seminář se uskuteční
ve čtvrtek 3. září 2015 v 15:30 hodin
v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro