Seminář Urologické a Onkologické kliniky 24.9.2015

24.9.2015

Vážená paní doktorko, pane doktore,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný seminář Urologické a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, na téma

Aktuální stav diagnostiky a terapie pokročilého karcinomu prostaty

Termín: 24. 9. 2015, 15.30 – 17.00 h
Místo konání: Posluchárna, Urologická klinika VFN a 1. LF UK
Adresa: Ke Karlovu 6, Praha 2