Rozlučka s MUDr. Rodrigem Gouveiou

30.9.2019

Úspěšného zakončení 5-tiletého předatestačního školení v oboru urologie na Urologické klinice VFN a 1.LF UK dosáhl MUDr. Rodrigo Gouveia, rodák z Lisabonu, absolvent 2. LF UK.

Kolegovi (na foto týmu kliniky druhý zprava v 1. řadě) gratulujeme a  přejeme mu mnoho dalších úspěchů v jeho urologické kariéře v Portugalsku.