Rozhovor s prof. Tomášem Hanušem (Český rozhlas)

4.10.2012

Jan Rosák si pozval do Tandemu přednostu kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vedoucího katedry urologie prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. Prozradil pár zajímavostí ze své práce i to, jak se k práci lékaře dostal.