Reakce na článek - Převratné novinky z Brna

1.1.2015

Reakce na článek: Převratný objev z Brna: domácí diagnostika rakoviny prostaty, na serveru Novinky.cz ze dne 11.prosince 2014

    Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. V současnosti je naprostá většina případů zjištěna na základě zvýšené hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Karcinom je vždy nutné potvrdit provedením biopsie prostaty (pod sonografickou kontrolou přes konečník) a histologickým rozborem této tkáně.

    Každý diagnostický test je hodnocen podle míry senzitivity (určení správně zdravých) a specificity (určení správně nemocných pacientů). Test PSA má vysokou senzitivitu, ale nízkou specificitu, tzn. že odhadem až 2/3 pacientů podstoupí biopsii prostaty zbytečně s normálním výsledkem.

    Je však nutné podotknout, že test PSA je v praxi využíván již několik desetiletí a je k dispozici řada možností, jak jeho citlivost zvýšit, například použitím různých molekulárních forem PSA nebo v kombinaci se zobrazovacími metodami (např. magnetická rezonance).

    Aminokyselina sarkosin se podílí na kontrole progrese nádorových buněk u karcinomu prostaty do metastatického onemocnění. Dostupné publikace o sarkosinu prezentují rozdílné závěry a v současnosti není tento marker intenzivně testován. Poslední přehledový článek z roku 2014, který mimo jiné markery zmiňuje také sarkosin v moči, uvádí, že se nejedná o marker specifický pouze pro prostatickou tkáň a že není pravděpodobné jeho další využití v diagnostice karcinomu prostaty (viz odkaz). Také na posledním evropském urologickém kongresu, který je celosvětově jednou z nejprestižnějších odborných akcí, nebyl prezentován žádný příspěvek, týkající se této aminokyseliny.

    Článek na serveru novinky.cz je podle našeho názoru zavádějící a prezentuje sarkosin jako převratný test bez upozornění na důsledky tohoto "domácího" testování, například zanedbání běžné urologické prevence při falešně negativním testu nebo na nutnost dalšího vyšetřování běžně hrazenými testy v ambulanci urologa nebo praktického lékaře. Toto platí také s ohledem na nezanedbatelnou psychickou zátěž v případě pozitivního domácího testu a normálního nálezu při dalších testech včetně biopsie prostaty.

 

MUDr. Otakar Čapoun
lékař

Urologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

 

Odkaz: http://www.novinky.cz/domaci/355937-prevratny-objev-z-brna-domaci-diagnostika-rakoviny-prostaty.html