doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU

Funkce:

Zástupce přednosty pro výuku, Docent konzultant

Kontakt:

telefon: +420 22496 7846
e-mail: radim.kocvara@lf1.cuni.cz

Vzdělání:

FVL UK

Postgraduální vzdělání:

Atestace z urologie I. stupně (1980), II. stupně (1983)
Atestace z dětské urologie (1987)
Obhajoba kandidátské práce(1989)
Habilitace (1996)

Zahraniční stáže:

Studijní pobyty: Moskva 1985, Innsbruck 1993, Philadelphia a Seattle 1994, Seattle 2000