Proslov přednosty kliniky Prof. Tomáše Hanuše ve Velké aule Karolína

21.11.2015

Proslov přednosty kliniky Tomáše Hanuše  při zahájení Slavnostního koncertu v Karolinu 20. listopadu 2015 při příležitosti 40. výročí založení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze