Program aktivního sledování nízkorizikového karcinomu prostaty

15.9.2016

Program aktivního sledování nízkorizikového karcinomu prostaty na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze

 

Vážený paciente,

karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů. V České republice je v posledních letech zjištěn přibližně u sedmi tisíc pacientů. V řadě případů se jedná o karcinom nízkého rizika, který byl zjištěn na základě zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA). Hlavními léčebnými možnostmi jsou operace (radikální prostatektomie) nebo ozařování (radikální radioterapie). Oba typy léčby jsou ale doprovázeny závažnými nežádoucími účinky, v případě operace se jedná o poruchu erekce, únik moči nebo naopak obtížné močení po výkonu. V případě ozařování mohou nastat krvavé průjmy, problémy s udržením moči nebo stolice nebo časté nucení na močení.

Další možností u karcinomu prostaty nízkého rizika je tzv. aktivní sledování. Jedná se oddálení radikální léčby (a jejích komplikací) až do chvíle, kdy dojde k přesně definovanému zhoršení onemocnění. Pacienti zařazení do protokolu aktivního sledování musí splňovat přísná kritéria, jedná se hlavně o nízkou hodnotu PSA (pod 10 ng/ml), příznivou klasifikaci nádoru podle mikroskopického posouzení z biopsie prostaty (tzv. Gleasonovo skóre) a malý rozsah nádoru v biopsii prostaty. Zařazeni mohou být pouze pacienti s nádorem omezeným na prostatu.

Již od roku 2009 na našem pracovišti používáme pro aktivní sledování pacientů celosvětový protokol PRIAS (Prostate Cancer Research International: Active Surveillance). Tento protokol vyžaduje pravidelné návštěvy lékaře s odběrem PSA (každé tři měsíce první dva roky, poté každých šest měsíců), pravidelné vyšetření prostaty pohmatem přes konečník (každých šest měsíců) a opakované biopsie prostaty (12. měsíc od diagnózy a poté každé tři roky).

Protokol také jasně stanovuje parametry, které ukazují zhoršení původně nízkorizikového karcinomu prostaty a v tomto případě je doporučena radikální léčba. Jedná se hlavně o změny v mikroskopickém vyšetření vzorků v opakovaných biopsiích prostaty. Protokol také může být kdykoliv ukončen z rozhodnutí pacienta nebo lékaře. Účast v protokolu je zcela dobrovolná a případné odmítnutí účasti v protokolu nebo jeho ukončení z důvodů rozhodnutí pacienta nijak neovlivní jeho další léčbu. Protokol byl schválen Etickou komisí VFN a 1. LF UK v Praze.

 

Naše pracoviště je jediné v České republice, které tento protokol aktivně využívá. Celkem jsme zatím v rámci studie PRIAS zařadili 85 pacientů a patříme tak mezi dvacet pracovišť na světě s největším počtem pacientů.

V případě zájmu o účasti v protokolu nebo dalších otázek neváhejte kontaktovat vedoucího lékaře protokolu as. MUDr. Otakar Čapouna, FEBU, který Vám ochotně poskytne další informace (otakar.capoun@vfn.cz, tel. 22496 7249 každé pondělí mezi 12-14:00).