Profesor MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. slaví jubileum

20.9.2018

Profesor MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. slaví jubileum

Dne 20.9.2018 oslavil jubileum 75 let prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., emeritní přednosta Urologické kliniky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Srdečně blahopřejeme...

Ad multos annos!

                                                                 Tomáš Hanuš a Radim Kočvara

                                     s kolektivem pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze