Prof. Tomáš Hanuš v publikaci INCONTINENCE 6th Edition 2017

20.12.2017

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF uK a VFN v Praze 

je spoluautorem kapitoly o chirurgické léčbě inkontinence moče u mužů v 6. vydání dvoudílné  monografie “Incontinence“ vydávané  Mezinárodní společnosti pro kontinenci ( ICS)