Prof. Tomáš Hanuš v novinách Medical Tribune 26.5.2017

26.5.2017

Lékaři by se měli ptát pacientů na inkontinenci
26.05.2017 21:20

Inkontinencí trpí v Česku kolem 1,2 milionu lidí, z nich 250.000 jsou senioři. S věkem výskyt stoupá, se stárnutím populace tak počty pacientů rostou. Například nycturií a nycturézu trpí polovina seniorů starších 65 let.
Ač jde o poměrně rozšířenou obtíž, o pomočování a úniku moči se ve společnosti nesluší mluvit, výjimkou jsou hojné reklamy na inkontinenční vložky a další pomůcky, které ovšem nejsou lékem. Odtabuizovat téma inkontinence je cílem Světového týdne inkontinence, který připadá na třetí červnový týden. O problematice inkontinence jsme hovořili s profesorem MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc., přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a prezidentem Incofora, z.s.

http://www.tribune.cz/clanek/42041-lekari-by-meli-ptat-pacientu-na-inkontinenci