Prof. Tomáš Hanuš v časopise Moje zdraví, 7.12.2017

7.12.2017

Muži, nebojte se nás, urologů

"Nebojte se po padesátce návštěvy urologa. Může vám to zachránit život," vzkazuje mužům přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. Tomáš Hanuš, DrSc.

v časopise Moje zdraví  ze dne 7.12.2017.