Prof. Tomáš Hanuš nominován na Cenu Aesculap Akademie 2012

1.7.2013

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky VFN v Praze, proděkan 1. LF UK Praha, vedoucí katedry urologie IPVZ, převzal z rukou prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy ČLS JEP, Cenu Aesculap Akademie 2012 za vynikající odborné, pedagogické a manažerské schopnosti, četné publikace a přednášky.

BRAUNOVINY, 7-8/2013, str.19

http://braunoviny.bbraun.cz/cs/braunoviny/2013/braunoviny-78-2013-nahled.pdf