Prof. Tomáš Hanuš - Co pro mě znamená Jednička

18.12.2018

Co znamená pro přednostu Urologické kliniky 1. LF UK a VFN , prof. Tomáše Hanuše, 1. lékařská fakulta UK ( „Jednička“) …

http://www.lf1.cuni.cz/prof-mudr-tomas-hanus-drsc-prednosta-urologicke-kliniky-1-lf-uk-a-vfn-v-praze