Prof. Jan Dvořáček oceněn v Olomouci

2.4.2019

                       Oborová rada urologie při lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

                         ocenila celoživotní přínos v oboru urologie pamětní medailí prof. Jana Kučery 

emeritního přednostu Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Jana Dvořáčka,DrSc.,FCMA.

                                                                         Gratulujeme.