Prof. Jan Dvořáček nositelem medaile Prof. Vladimíra Zvaru

6.6.2017

Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.,FCMA nositelem medaile prof. MUDr. Vladimíra Zvaru.

Dne 6.6.2017 byla prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.,FCMA, emeritnímu přednostovi Urologické kliniky, slavnostně předána madaile prof. MUDr. Vladimíra Zvaru.
K tomuto slavnostnímu aktu došlo na 24. výroční konferenci Slovenské urologické společnosti SLS (SUS SLS) konané v Trenčanských Teplicích.
Toto nejvyšší vyznamenání SUS SLS obdržel prof. Dvořáček jako první zahraniční urolog.
Tímto aktem byla oceněna jeho dlouholetá spolupráce se slovenským urology i pomoc při výchově slovenských urologů a řešení některých
komplikovaných pacientů.