Prof. Hanušovi uděleno prestižní Čestné členství EAU

11.4.2017

Prof. Hanušovi uděleno prestižní  Čestné členství EAU ( Evropské urologické  asociace) 

Přednostovi Urologické kliniky VFN a 1. LF UK , prof. MUDr. Tomáši Hanušovi, DrSc., bylo dne 24. března 2017 v Londýně   na kongresu Evropské urologické asociace ( Europaen Association of Urology)  uděleno čestné členství této prestižní vědecké společnosti, čítající více než 15 tisíc členů nejen z celé Evropy.

Ocenění za dosavadní aktivity na poli evropské  urologie prof. Hanuš převzal od prezidenta EAU , prof. Ch. Chappla, který zdůvodnil rozhodnutí o udělení  tohoto prestižního  ocenění prof. Hanušovi jeho aktivním zapojením již na počátku 90. let do mnohých edukačních aktivit  Evropské školy urologie, v komisi pro EAU Guidelines , připomněl jeho pozici Secretary  v European Board of Urology , ve vědeckém výboru International Continence Society, jeho aktivní účast v pracovní skupině International  Consultation on Incontinence , jeho podíl na etablování evropského edukačního programu pro urologické rezidenty ( EUREP) do Prahy již před 15 lety aj.

Spolu s prof. Hanušem mezi podobně oceněnými byl i prof. Patrick Walsh z USA, editor světoznámě učebnice „Campbell´s Urology“ a celosvětově uznávaný průkopník chirurgické techniky  radikální prostatektomie u pacientů s karcinomem prostaty.

Kongresu EAU se zúčastnilo více než 12 tisíc účastníků ze 123 zemí celého světa, vědecký program probíhal ve 300 sekcích a vědecké výsledky na poli urologie  prezentovalo téměř 1500 přednášejících.