Prestižní evropská recertifikace EBU

15.10.2019

Urologická klinika VFN a 1.LF UK  ( jako jedna ze tří pracovišť v ČR) obhájila na dalších  5 let  prestižní „evropskou re-certifikaci“ udělovanou na základě komplexní evaluace od  European Board of Urology pro předatestační školení lékařů  v oboru urologie. Je to významné mezinárodní ocenění rozsahu spektra a  úrovně kvality edukačního, léčebného a vědeckého  procesu na klinice. Evropský certifikát je rovněž závazkem pro všechny lékaře kliniky.