Pražský urologický seminář - karcinom prostaty 5.4.2018

5.4.2018

Dovolujeme si Vás pozvat na Pražský urologický seminář na téma "Karcinom prostaty", který pořádá Česká urologická společnost ČLS JEP a Česká akademie urologie.

Seminář pod patronací přednosty Urologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. se uskuteční v Konferenčním centrum PricewaterhouseCoopers, budova City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

5. dubna 2018 od 17,00 hod.