Pražský urologický seminář 6.4.2017

6.4.2017

Česká urologická společnost ČLS JEP a Česká akademie urologie za podpory České onkologické společnosti ČLS JEP pořádá dne 6. dubna 2017 seminář PROBLEMATIKA KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY.

Registrace a občerstvení je bez poplatku.

Přihlášku k účasti s uvedeným jménem, tituly a pracovištěm zašlete prosím na adresu sekr@cus.cz