Pražský urologický seminář 30.11.2017

30.11.2017

Dovolujeme si vás pozvat na

Pražský urologický seminář

Kdy: 30. 11. 2017
Kde: Konferenční centrum PricewaterhouseCoopers, Hvězdova 1 734/2c, 14000 Praha 4

Předsedající:
M. Babjuk, J. Prausová, M. Matoušková, R. Grill, T. Hanuš, R. Zachoval

Odborný program:
16:30 – 17:00 Registrace

17: 00 – 18:30 Odborný program a diskuze

M. Babjuk: Novinky v endoskopické léčbě nádorů močového měchýře (15 min)
J. Prausová: Systémová léčba nádorů močového měchýře (15 min)
M. Matoušková: Imunoterapie nádorů močového měchýře (15 min)

Urologická klinika 1. LF UK (10 min):
M. Pešl: Prognostický význam exprese vybraných kandidátních genů u svalovinu detruzoru neinfiltrujících karcinomů močového měchýře

Urologická klinika 2. LF UK (10 min):
A. Brisuda: Imunocytologie v diagnostice nádorů močového měchýře

Urologické oddělení TN (10 min):
K. Otavová: Buněčná diagnostika karcinomu močového měchýře

Urologická klinika 3. LF UK (10 min):
D. Čapka: Radikální cystektomie v éře ERAS

Diskuze a závěr