Prague ONCO 2016

26.1.2016

Dovolujeme si vás informovat o tom, že ve dnech 27. - 29. ledna 2016 proběhlo v Clarion Congress Hotel Prague

Prague ONCO 20167. pražské mezioborové onkologické kolokvium, které pořádaly

Onkologická klinika a 1. LF UK v Praze ve spolupráci s 2. a 3. LF UK.

Urologická klinika se aktivně podílela na sekci Karcinom prostaty. Blíže viz. přiložený program.

 

Odkaz na stránky kolokvia:   http://www.pragueonco.cz/