Pozvánka na setkání s doc. Petříkem 24.10.2017

24.10.2017

Zveme Vás na přátelské setkání u příležitosti významného životního jubilea

                                     doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.

          emeritního přednosty Urologicé kliniky VFN a 1.LF UK v Praze.

                     Uskluteční se v úterý 24.10.2017 od 15.00 hodin

        prostorách 5.patra Urologické kliniky, Ke Karlovu 6, Praha 2