Pozvánka na seminář Urologické kliniky 7.1.2016

7.1.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky na téma Imunoterapie recidivujících uroinfekcí.

Klinický seminář se uskuteční ve čtvrtek 7. ledna 2016 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro