Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pozvánka na seminář Urologické kliniky 7.1.2016

7.1.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky na téma Imunoterapie recidivujících uroinfekcí.

Klinický seminář se uskuteční ve čtvrtek 7. ledna 2016 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro