Pozvánka na klinický seminář Urologické kliniky 4.2.2016

4.2.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické kliniky na téma Celoživotní vrozená urologická onemocnění (Congenital long-life urology).

Klinický seminář se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2016 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro.