Pozvánka na klinický seminář Urologické kliniky 3.3.2016

3.3.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na klinický seminář Urologické klliniky VFN v Praze a 1. LF UK

Karcinomy ledvin, spolupráce mezi urologem a patologem.

Klinický seminář se uskuteční ve čtvrtek 3. března 2016 v 15:30 hodin

v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 6, Praha 2, 5. patro.