Pozvánka na klinický seminář - prosinec 2014

17.11.2014

Dovolujeme si vás pozvat na klinický seminář na téma "Úloha multidisciplinárního týmu v léčbě karcinomu prostaty" dne 4. prosince 2014 od 15.30 hod. Seminář se bude konat v posluchárně Urologické kliniky, 5. patro. Pozvánka s programem - viz. příloha.