Poděkování za lékařskou péči 8.8.2018

8.8.2018

Vážený pan prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Přednosta Urologické kliniky VFN a l. LF UK
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
Vážený pane profesore,
Chtěl bych Vašim prostřednictvím poděkovat týmu lékařů, sester i dalších pracovníků Vaší kliniky za péči, která mi byla poskytnuta během hospitalizaci od 8.6. do 24.6.2018. Zvláště bych chtěl poděkovat MUDr. P. Mackovi, který mě operoval, a prim. MUDr. L. Zámečníkovi, který mě na kliniku přijímal.
Jako výraz ocenění jsem si dovolil zaslat určitou finanční částku na Nadační fond LUCIE Vaší kliniky
 
V Praze 8.8.2018        S pozdravem a díky MUDr. Vladimír V.