Poděkování za lékařskou péči 20.12.2017

20.12.2017

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Vážený pan
Profesor MUDr. Tomáš HANUŠ , Dr.Sc.,
přednosta kliniky


Vážený pane profesore Hanuši ,

rok 2017 se chýlí rychle ke konci a já bych ráda poděkovala Vašim kolegyním a kolegům za skvělou péči a vyjádřila uznání.
Jmenuji se Jaroslava .... Já i můj manžel Bohumil jsme klienty - pacienty - Vaší kliniky. Manžel byl na operaci ledviny v roce 2011.

Operoval ho pan MUDr.Ivo Pavlík , MBA. Manžel je stále v péči jeho urolog. ambulance.A teď už i já.
V letošním roce mne zaskočila po mamografii nemilá zpráva- duktální karcinom.
I přes pravidelné mamo kontroly. Avšak osud mi připravil další zkoušku - při vyšetření břicha byla nalezena cysta na ledvině , CT pak potvrdilo nádor.
Obrátila jsem se s velikou důvěrou na pana MUDr. Ivo Pavlíka , aby posoudil nález CT . Závěr byl jednoznačný - operace ledviny má prioritu. Na prs paní MUDr. Přibylová po všech vyšetřeních naindikovala hormonální léčbu.
19.7.2017 jsem byla na Vaší klinice panem MUDr. Pavlíkem operována- šlo o resekci ledviny. Velmi mu ještě jednou děkuji , přeji mu jen a jen štěstí a zdraví .
Neznám jména všech lékařů a sester , kteří kolem mne při operaci na sále a pak po operaci na JIP byli a pomáhali mi .
Vážený pane přednosto , velmi oceňuji odbornou úroveň lékařů i sester, ale také jejich vlídný přístup a lidskost . Vím, že je to náročná a často i fyzicky těžká služba.
Přesto jsem se vždy setkávala s porozuměním , ochotou a trpělivostí.
Ráda bych, i když opožděně ,moc poděkovala všem ,kteří se skoro týden od 19.7.2017 o mne /a nejen o mne/ na JIP starali.
Se stejným vlídným  a optimistickým  přístupem jsem se setkala i na lůžkovém oddělení . To už mi bylo lépe a těšila jsem se, že půjdu 7. den domů.
Paní doktorka Lucie Vavřová mi s úsměvem, který ji ,doufám, nikdy neopustí , mj. jí velmi sluší , oznámila, že 26.7.2017 mohu jít domů.Na cestu mne vybavila radami i léky.
Pane profesore, moc si Vašich lékařů, sester a pomáhajího personálu vážím, děkuji jim.

Péči o pacienta na Vaší klinice není co vytknout , včetně stravy, bezpečí a pořádku.

Přeji Vám a celému kolektivu hezké a klidné Vánoce .

Přejeme  Vám všem s manželem mnoho štěstí , zdraví, radosti a spokojenosti po celý rok 2018

Jaroslava a Bohumil ... , Žatec