Poděkování za lékařskou péči 15.1.2019

15.1.2019

K rukám pana prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc.


Vážený pane profesore,

dovoluji si touto cestou poděkovat kolektivu lékařů a sester Urologické kliniky VFN a 1.LF UK v Praze za vzornou péči a starostlivost.

Ve dnech 8. až 13.1.2018 jsem na vaší klinice absolvoval operační urologické úkony a postoperační doléčení na lůžkovém oddělení. Můj zdravotní stav je opět výborný díky vysoké profesionalitě ošetřujících lékařů /MUDr. Lenka Plincelnerová a MUDr. Otakar Čapoun/. K úspěšnému průběhu léčení přispěl i laskavý přístup a vlídné zacházení ze strany zdravotního personálu lůžkového oddělení.

S pozdravem

Jiří H.