Poděkování za lékařskou péči 1.5.2018

1.5.2018

Dovolte mi, abych tímto poděkoval celému urologickému týmu vfn v Praze na lůžkovém odd.A, operačním sále, JIP, RHB za profesionalitu a obětavou péči při mé hospitalizaci od 25.4.2018.

Nebudu nikoho jmenovat, poděkování patří skutečně všem, jste zkrátka sehraný tým, který se snaží pacientům pomoci jak po stránce zdravotní, tak i svojí lidskostí nám co nejvíce ulehčit pobyt v nemocnici.

Hodně vděčných a spokojených pacientů přeje Martin S., v Praze 1.5.2018.