Poděkování za lékařskou péči 1.11.2018

1.11.2018

                k rukám pana Prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc, přednosty Urologické kliniky 1.LF UK a VFN V Praze

 

Vážený pane profesore,

                téměř po šestinedělí, kdy jsem opustil Vaší kliniku a zprávě, kterou jsem si včera v ambulanci od Vás vyslechl z histologického vyšetření, Vám chci moc poděkovat a to i jménem svojí rodiny, mých vnoučat i přátel za skvělý přístup při návštěvách ve Vaší ambulanci v přípravném období, cílená a citlivá vyšetření (MUDr. Čapoun) a rozhodnutí o operaci jako nejvhodnější řešení mého problému (rozhodl jsem se pro tuto variantu svobodně a nelituji toho).

                Moje poděkování patří i mému operatérovi MUDr. Květoslavu Novákovi za skvělou profesionální práci a lidský přístup, ale i celému týmu, který vedete, formujete, vychováváte a motivujete, tedy všem ostatním lékařům, sestrám, ale i těm, kteří mohou být v pozadí, tedy i sanitářům, těm, co připravují jídlo a těm, kteří se v tichosti starají o čistotu …… Díval jsem se okolo sebe a vážím si toho (profesionální deformace jako stavební dozor na stavbách….).

                Já osobně jsem moc rád za výsledek práce celého týmu, protože jsem tady (i v souvislosti transplantace jater, kterou mi prováděli na IKEM před 3 ½ rokem), mohu dále pracovat ve svém oboru jako soudní znalec na nemovitosti, být s lidmi, být aktivní, užívat si nádherný čas s mými 5 vnoučaty, být jim dědou, chalupařit, ale i pomáhat potřebným lidem okolo a sloužit jim …. To mě naplňuje, má to smysl a dělám to rád ….. a vy jste mi k tomu ten čas prodloužili ….

                Přijměte tedy upřímné poděkování a přeji Vám i celému týmu spolupracovníků radost z práce, kterou děláte, ze služby a z pomoci potřebným lidem, což někdy není vůbec jednoduché, ale i radost ze života a ze svých blízkých …

Váš vděčný pacient.

Jan M.