Poděkování za lékařskou péči 1.1.2019

1.1.2019

Vážený pan
prof . MUDr . Tomáš Hanuš , DrSc.
Přednosta Urologické kliniky VFN a l. LF UK

Vážený pane profesore,


     dovolte, abych poděkovala touto cestou Vám i Vašemu pracovišti za skvělou péči, které se mi dostalo na sklonku roku 2018 při laparoskopické exstirpaci tumoru retroperitonea. Víc než padesát let jsem nebyla hospitalizována, takže jsem na pobyt v nemocnici hleděla s nedůvěrou.

     S potešením však mohu konstatovat, že diagnostická péče, příprava na operaci, vlastní operace, jakož i pobyt na JIP a v lůžkové části Vaší kliniky a pooperační péče zcela predčily moje představy: lékaři i sestry byli milí, péče vzorná a lidská, operační sál i JIP mne - jako laika ohromily svým vybavením.

     Prosím tlumočte moje poděkování panu doktorovi Romanu Sobotkovi , FEBU, který zčásti působí i u nás v Říčanech, za diagnostikování obtíží a rychlé zajištení operace a panu MUDr. Michalovi Pešlovi , FEBU, za úspešný operační výkon a pooperační péči. Nemohu opomenout ani poděkování sestrám JIP a v lužkové cásti.

Se zdvořilým pozdravem
Pavla E.

V Říčanech 1.1.2019