Poděkování týmu lékařů, sester a dalších pracovníků

14.6.2016

Vážený pan prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Přednosta Urologické kliniky VFN a l. LF UK

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Vážený pane přednosto,

Chtěla bych Vašim prostřednictvím poděkovat týmu lékařů, sester i dalších pracovníků Vaší kliniky za vzornou péči, která mi byla poskytnuta při mé hospitalizaci ve dnech 11,- 17.5 2016. Po náhodném nálezu tumoru na levé ledvině jsem se obrátila na Vaší kliniku o pomoc a byla jsem velmi vstřícně přijata ambulancí, a následně i lůžkovým oddělením ve druhém poschodí kliniky. Ocenila jsem velmi přátelský a profesionální přistup celého týmu lékařů, skvělou péči na JIPu i péči na lůžkovém oddělení. Ocenění berte, prosím, od vděčné pacientky - všeobecné sestry (nyní již v důchodu, v dávné historii zaměstnankyně III. Interní kliniky VFN).

 

S pozdravem a díky

Jana Dvořáková   

 

 

Na vědomí:

Ředitelce VFN

Mgr. Daně Juráskové, Ph.D., MBA

 

VFN

U nemocnice 2

Praha 2