Poděkování prim.MUDr.Liboru Zámečníkovi, Ph.D

7.1.2016

Vážený pane přednosto,

rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval  mému ošetřujícímu lékaři, panu prim.MUDr.Liboru Zámečníkovi,Ph.D,  za dlouholetou odbornou  péči, ale i projevený přístup, pochopení a  vstřícnost k mým prosbám při léčení mého postižení zdraví.

Rovněž si vážím i vstřícnosti pracovnice Vaší kliniky p. Čámské při zajišťování mých telefonických požadavků na jmenovaného.

Stejně tak ocenuji odborný a lidský přístup všech pracovníků na oddělení A Vaší kliniky, kde jsem byl hospitalizován ….

U nikoho z nich jsem se nesetkal s projevem a neměl nikdy pocit, že by neměli na mne čas.

 

Dovoluji si přát Vám a všem pracovníkům Vaší kliniky spokojené Vánoce a do příštího roku 2016 vše dobré, hlavně pevné zdraví a také "výdrž" s námi, pacienty.

Michael Novák, s manželkou Lidkou Novákovou,dř.Dobiášovou.